WHY PLAY HEART?

Our school, unlike the typical Czech ZUŠ (Basic Art School), is based on learning of simple songs in pairs and in a band. It is about playing with others and in front of others. The children learn more than just classical music compositions and basic chord progressions.

They learn to communicate in English with their band mates, teachers, and the audience. Once every 2 months there is a concert where they can play in front of a real audience and test their music skills, confidence, performance skills and have fun! They get the opportunity to find their talent and the music instrument that fits them the most, while making new friends and „playing their heart“ out.

Proč Playheart?

Na rozdíl od běžných základních uměleckých škol (ZUŠ) se v naší škole učí jednoduché songy ve dvojicích a poté rovnou i v kapele. Celé je to o hraní (si) s ostatními spoluhráči a o hraní před lidmi. Účastníci se tak učí víc než jen klasické skladby a základní akordy. Učí se komunikovat v angličtině se svými „spoluhráči“, učiteli a v neposlední řadě také s publikem. Každé dva měsíce se uspořádá živý koncert kapel, kde mohou účastníci vystoupit před lidmi, vyzkoušet si své získané dovednosti, získat více sebevědomí v hraní, předvést se a hlavně se tím vším výborně bavit!

Mladí hudebníci dostanou možnost objevit svůj talent a hudební nástroj, který jim sedne nejvíc, zatímco si zahrají s novými přáteli a ze „vyhrajou“ se ze srdce:)

Kdo jsme:

V Playheartu jsou všichni vyučující zkušenými profesionálními hudebníky. Znamená to také, že účastníci, kteří nemluví plynně anglicky, se učí tento cizí jazyk společně s hudbou, přirozeně, přímou zkušeností a potřebou domluvit se se spoluhráči a učiteli.

Jak učíme:

V naší hudební škole učíme děti hudbě ale také tzv. soft skills (měkkým dovednostem), jako je týmová práce, důvěra, sebevyjádření, schopnost empatie a komunikace… Na začátku základního kurzu si účastníci během prvních 4 týdnů vyzkouší různé hudební nástroje. V každé sekci (2 x 60 minut) dostanou šanci vyzkoušet si dva hudební nástroje (tj. bicí a klavír, nebo baskytaru a kytaru, nebo bicí a zpěv s ukulele). Poté se můžou rozhodnout, který nástroj jim sedí nejlépe.

Naše metodologie je založena na živém hraní. Studenti si dostanou do tzv. primárního vědomí, ve kterém se rychleji učí, vnímají spoustu věcí intuitivně a jsou pak dohromady také tvořivější. Během zkoušení ve vlastních kapelách je studentům dán prostor být intenzivněji v přítomnosti, improvizovat, ale i učit se písně od učitelů a sebe navzájem – kombinujeme zde spontaneitu a disciplínu. Tato metoda učení má mnoho výhod: pomáhá s koncentrací, snižuje negativní emoce jako vztek, hyperaktivita, izolace, apatie atd.)

Učení není založeno na soutěživosti, ale na spolupráci.

Vlastní podstata samotné metodologie byla vypracována Blankou Maderovou, PhD. a jejími kolegy během jejího pobytu (díky Fulbrightovu stipendiu) na Harvardu, katedře hudby. Skrze tuto metodiku můžeme vyzkoušet v praxi poslední poznatky nejen z muzikologie a neurověd, ale i z praxe a zkušeností lektorů školy.

 

Lekce probíhají jednou týdně, a skládají se z 1 hodiny individuální lekce (nebo lekce s dvěma studenty) a jedné  hodiny praxe v kapele. Dohromady zde učí 4 učitelé současně (každý v jiné místnosti) a tito pak vedou následné praxe kapel.

ceny:

Lekce stojí 320Kč/hod (60minut)

Jednou týdně probíhají 2 lekce (2h za sebou).

Vše je vedeno v angličtině (základní anglické fráze naučíme i ty, kteří neumějí anglicky vůbec)

Hlavní blok, tzv. semestry, navazují v dvouměsíčních intervalech.

 

První sekce začíná už 29. listopadu 2017

Den otevřených dveří: 17.11 a 24.-25.11, 13-20 hod. Všichni vítáni!

Skupiny po 8 účastnících budou rozděleni do dvou sekcí (8-14 let, 15 let a dále). Starší skupina bude mít možnost se věnovat i elektronické hudbě, hraní na bubny, ukulele, zpěvu, syntetizátory, skládání hudby ( Ableton, Logic).

Who we are

At Play Heart all the instructors are professional experienced musicians who are native speakers of English. That means that the kids who do not speak English fluently learn English together with music, naturally and through direct experience and need to communicate with their teachers and/or bandmates.

How we teach:

In our music school, we teach children both music and soft skills (such as team-work, confidence, empathy and communication). At the beginning of the basic course, the kids will try out different instruments during the first 4 classes. In every class (2 hours), they get a chance to play 2 instruments (i.e. drums and keyboards; or bass and guitar; or drums and singing with a uke. After that they can decide which instrument they like best.

Our methodology is based on live playing. Students get into „the primary consciousness“ where they learn faster and become more creative together. During the band practice, students are given the space to be in the present moment, to improvise and well as practice the songs they learnt – i.e. we combine both spontaneity and discipline. The method has a lot of beneficial aspects (it helps treat ADHD, anger, lack of energy, isolation, etc.). It is based not on competition but on cooperation.

The core of the methodology was devised by Blanka Maderová (and her colleagues) during her Fulbright scholarship at Harvard University, at the Department of Music. It makes use of the latest research from musicology and neuroscience, as well as the practice and experience of the teachers involved.

The classes take place once a week and they involve 1 hour of individual classes (or class taught to 2 students) and 1 hour of band practice. There are 4 teachers teaching at the same time, and leading the band practice afterwards.

Blog

Rates

The classes cost 320 CZK/hour. (60 min.) There are 2 hours a week. The classes are conducted in English (basic English instruction is included for kids who are beginners in English). There are 2-month periods of instruction, starting November 29th 2017. OPEN DOORS – 17th and 24th-25th of November 2017, 1PM to 8PM: COME VISIT US …

Contact

organizuje Reskata z.s.

IČO 270 50 882

sídlo: Soběslavská 2377/1, Praha 3, 130 00

tel. +420 774 575 216, +420 608 174 134

t.vinsova@seznam.cz
b.maderova@seznam.cz

TIMES:
Mon, Wed, Fri: 3-5 PM and 5-7 PM

Učebny, kurzy (pro žáky i pedagogy) a nahrávání:

Faust studio, Na hutích 665/8, Praha 6, 160 00